Transport biomasy drzewnej

Transport biomasy drzewnej

Sprzedaż i dostawa biomasy drzewnej w całej Polsce

Biomasa drzewna to substancja pochodzenia roślinnego, która ulega biodegradacji. Pochodzi z produktów i pozostałości produkcji leśnej, a także z przemysłu, który je w dalszej kolejności przetwarza. Biomasa może stanowić niejako produkt uboczny drewna pochodzącego z lasów, a także tego, które pozyskuje się z upraw energetycznych. Pozostające na zrębach gałęzie i konary, które stanowią tzw. pozostałości poeksploatacyjne, rozdrabnia się na zrębki energetyczne trafiające w dalszej kolejności do elektrociepłowni, gdzie spala się je jako alternatywne źródło energii. Dawniej wspomniane pozostałości pozostawały w lesie lub palono je na zrębach, co stanowiło oczywiste marnotrawstwo.

Biomasę ze względu na formy wprowadzane do handlu dzieli się m.in. na:

  • brykiet powstający w procesie prasowania sproszkowanej biomasy,
  • pelet,
  • wióry,
  • zrzyny,
  • trociny,
  • pył drzewny,
  • korę,
  • zrębki drzewne,
  • drewno opałowe występujące w postaci kloców lub kłód,
  • drewno lite.

Biomasa to trzecie pod względem wielkości i znaczenia źródło energii pochodzenia naturalnego. Dziś powszechnie uważa się, że jej spalanie jest bardziej korzystne dla środowiska niż spalanie paliw kopalnych, ponieważ zawartość szkodliwych pierwiastków (np. siarki) jest w niej niższa niż w przypadku drugiego z porównywanych tutaj źródeł energii. Również bilans dwutlenku węgla wypada korzystnie, ponieważ jego część pochłaniana jest przez nią w naturalnie przebiegającym procesie fotosyntezy. Dzięki temu mniejsza ilość dostaje się do atmosfery.